T O I M I S T O

Arkkitehtityö Oy
Rauhankatu 9 B
15110 LAHTI

Puh. (03) 544 3200
Fax. (03) 544 3222
email: keskus@arkkitehtityo.com
www.arkkitehtityo.com

·Toimisto perustettu 1980
· Yhtiömuoto osakeyhtiö, kaksi osakasta
· Arkkitehtitoimistojen liiton (ATL) jäsen
· Menestystä yli 30 arkkitehtuurikilpailussa
· Päätoimialat Rakennussuunnittelu
Yhdyskuntasuunnittelu
Korjausrakentaminen


O S A K K A A T

Kari Lindström

kari.lindstrom@arkkitehtityo.com

· arkkitehti TTKK 1998
· arkkitehti SAFA
· YKS:n kaavan laatijoiden rekisterin   
  jäsen


Juha Virtanen
juha.virtanen@arkkitehtityo.com

· rakennusarkkitehti LTOL 1984
 

 

ARKKITEHTITYÖ OY | Rauhankatu 9 B 10, 15110 LAHTI | Puh. 03 544 3200 | keskus@arkkitehtityo.comm